Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Plachy Emese
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA CSFK CSI
Telefonszám: (+36-1) 391-9340
Honlap: http://www.konkoly.hu/staff/eplachy.shtml

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Perióduskett?z?dés II. típusú cefeida csillagokban
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Asztrofizika, kozmológia
A téma rövid leírása: A cefeida csillagok kulcsfontosságúak a csillagpulzáció megértésében. Az elméleti modellek olyan nemlineáris jelenségeket jósolnak pulzációjukban, mint a perióduskett?z?dés. Ezt a jelenséget a pulzációs módusok rezonanciája okozza, s nemrég néhány II. típusú cefeida csillagban sikerült is kimutatni.
A vizsgálat célja a perióduskett?z?dés szisztematikus keresése II. típusú cefeidák földi fotometriai adataiban, a jelenséget mutató csillagok karakterizálása fizikai paramétereik alapján, valamint a modellek által jósolt periódustartományok ellen?rzése.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens: Forgácsné Dr. Dajka Emese
Tanszék: Csillagászati Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter