Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Derzsi Aranka
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Wigner FK SZFI
Telefonszám: 061/392-2222, 1892 mellék
Honlap: http://wigner.mta.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Rádiófrekvenciás gerjesztés? gázkisülések numerikus szimulációja
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Plazmafizika
A téma rövid leírása: A kapacitívan csatolt rádiófrekvenciás gerjesztés? gázkisülések sokoldalúan használható eszközként vannak jelen a félvezet?ipartól kezdve a biomedikáig. Kutatásukat a komplex fizikai jelenségek megértése mellett er?sen motiválják a különböz? alkalmazások, amelyekben alapvet? fontosságú a plazmajellemz?k és a küls? kontrollparaméterek közötti összefüggések feltárása, különös tekintettel a felületre érkez? ionok fluxusának és energiaeloszlásának egymástól független szabályozhatóságára. A munka célja a különböz? felületi folyamatoknak (például elektron-visszaver?dés, másodlagos elektronemisszió) a gázkisülések m?ködésére, valamint az ionjellemz?k (fluxus és átlagenergia) vezérlésére gyakorolt hatásának feltérképezése Particle-in-Cell/Monte Carlo Collisions (PIC/MCC) módszeren alapuló számítógépes szimulációk segítségével.
Szükséges előismeretek: programozási ismeretek, angol nyelvtudás
Egyetemi konzulens: Horváth Ákos
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter