Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Stéger József
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE, Fizika Intézet
Telefonszám: /6570
Honlap: http://complex.elte.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Képek népszer?ségének el?rejelzése közösségi oldalakon, egyszer? mértékek segítségével
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Fizikai méréstechnika, informatika
A téma rövid leírása: Az észlelési folyamatok közül az egyik legfontosabb a látás. Mindennapjainkban a látás a környezetünkben lév? tárgyak egymástól való elkülönítésén túlmutat, az ember szándékosan alkot tárgyakat, beleértve képeket, melyeknek a célja alapvet?en a közlés, a láttatás. A láttatás a tárgyak, események, érzések, gondolatok, fogalmak képi megjelenítése. Ez emberben m?köd? kognitív folyamatok révén ezek az alkotások hangulatot ébresztenek, tetszést avagy nemtetszést váltanak ki bel?lünk. A ma embere a digitális technika eszközeinek segítségével ebben az alkotási folyamatban gyorsabban tud részt venni, és az Interneten m?köd? alkalmazások segítségével gyorsabban, nagyobb közönséggel oszthatja meg ezeket az alkotásokat. Erre példa, a http://zemotion.deviantart.com url-en elérhet? portál, ami webszerviz szolgáltatásokat is nyújt a feltöltött tartalom böngészésére, megjegyzések hozzáf?zésére.

A munka több részb?l áll. Els?sorban az adatok reguláris gy?jtését kell megszervezni, azaz webszerviz alkalmazást kell készíteni, amely adott id?közönként feltérképezi, és adatbázisba menti a közösségi oldal legnézettebb képeit. Majd a legy?jtött adatokban esetlegesen megbújó összefüggéseket kell feltárni, így nézettségi szám vagy a tetszési index esetleges korrelációját kell keresni a képi információból kinyerhet? alkalmasan megválasztott statisztikák között.
Szükséges előismeretek: számítógépes ismeretek, webszervíz programozás, statisztikus fizika, jelfeldolgozási alapismeretek, képfeldolgozási alapismeretek, adatbáziskezelési alapismeretek
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter