Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Horváth Róbert
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA MFA, Konkoly Thege 29-33
Telefonszám: 0036705490732
Honlap: http://www.mfa.kfki.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Miniatürizált jelölésmentes optikai bioszenzor alkalmazásai
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: Az él? sejtek felületi viselkedései, kölcsönhatásai, a belsejükben lezajló folyamatok molekuláris biológiai háttere mind intenzíven kutatott területek.

A jelen projekt célja egy többcsatornás miniatürizált optikai szenzor tesztelése és alkalmazása él? sejtek adhéziós kinetikájának a rögzítésére. A szenzor méreteinél fogva sejtkultúrás inkubátorba is helyezhet?, így a sejtek fiziológiás körülmények mellett tanulmányozhatóak.

A sikeres jelentkez? megismerkedne a m?szer alapját képez? optikai hullámvezet?k elméletével, gyakorlati felhasználásaival, tesztméréseket végezne a szenzorral szobah?mérsékleten és inkubátorban, elemezné az így nyert adatokat. További célunk rákos sejtek adhéziós kinetikájának rögzítése a m?szerrel.

Irodalom
1. Nazirizadeh, Y., Behrends, V., Prósz, A., Orgovan, N., Horvath, R., Ferrie, A. M., ... Gerken, M. (2016). Intensity interrogation near cutoff resonance for label-free cellular profiling. Scientific Reports, 6, 24685.
2. www.nanobiosensorics.com
Szükséges előismeretek: - Alap fizikai ismeretek optikából. - Már meglév? biológiai háttér el?nyt jelent.
Egyetemi konzulens: Dr. Szabó Bálint
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter