Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Radnóti Katalin
Tudományos fokozat: CSc
Intézet: ELTE TTK Fizikai Intézet
Telefonszám: 2090-555/6271
Honlap: http://members.iif.hu/rad8012/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: A fizikatanítás pedagógiája
A munka jellege: egyéb
Szakterületi besorolás: Egyéb területek
A téma rövid leírása: Tankönyvelemzések különböző szempontok alapján (fogalmi rendszer, feladatok típusai, tudománytörténeti vonatkozások, összehasonlító elemzések stb.)
Empirikus vizsgálatok különböző témakörökben (szaktárgyi tudás, jellegzetes félreértelmezések, attitűdök stb.)
Tankönyvtörténet
A magyar fizikatanítás története, eredményessége
Szükséges előismeretek: Mechanika, hőtan és elektromosságtan
Egyetemi konzulens: Dr. Radnóti Katalin
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter