Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Káli Szabolcs
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 1083 Budapest, Szigony u. 43.
Telefonszám: 1-210-9413
Honlap: http://www.koki.hu/main.php?folderID=903

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Idegsejtek biofizikai paramétereinek meghatározására szolgáló kísérleti módszerek tervezése számítógépes szimulációk és valószínüségi modellek segítségével
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: A szakdolgozat célja olyan eljárások kidolgozása és tesztelése, melyek segítségével megjósolható, hogy egy komplex, de szimulálható rendszeren milyen méréseket érdemes elvégezni ahhoz, hogy egy ismeretlen paraméterröl a lehetö legtöbb információt szerezzük. A kidolgozott módszereket elsösorban arra szeretnénk felhasználni, hogy elektrofiziológiai protokollokat tervezzünk idegsejtek biofizikai paramétereinek meghatározására. Mivel a kísérletek technikailag nehezek és rendkívül idöigényesek lehetnek, célszerü lenne egy olyan eszköz megalkotása, amely képes elöre jelezni a kiválasztott protokoll hatékonyságát, azaz becsélést adna arról, hogy a mérés mekkora mennyiségü információt hordoz az adott biofizikai jellemzöröl. Az ismeretlen biofizikai paraméterek értéke és a kísérlet eredménye közötti, jellemzöen komplex és nemlineáris kapcsolatot biofizikai modellek számítógépes szimulációjával lehet megragadni, míg az adott mérési protokoll által lehetövé tett becslés hatékonyságát információ-elméleti és modern (bayesiánus) statisztikai módszerek segítségével lehet meghatározni.
Szükséges előismeretek: idegsejtek biofizikai leírása, bayesiánus valószín?ségi inferencia, programozás Python környezetben
Egyetemi konzulens: Czirók András
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter