Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Galsa Attila
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/C. VII. em.
Telefonszám: 3722700/8710
Honlap: http://geophysics.elte.hu/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: A particle tracing numerikus módszer jelent?sége a földköpenyben zajló termokémiai konvekcióban
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Egyéb területek
A téma rövid leírása: A földköpenyben zajló áramlások f? mozgatóereje az inhomogén h?mérsékleteloszlás, melyet a magból származó - részben szekuláris eredet? - h?, illetve a köpenyben lév? nagy felezési idej? radioaktív elemek bomlásából származó h? tart fenn. Ugyanakkor a köpeny kémiai összetétel szerint sem homogén. A mélyköpeny legszembet?n?bb képz?dményei az Afrika és a Pacifikum alatt elhelyezked? nagykiterjedés? szeizmikus anomáliák (Large Low Shear Velocity Provinces - LLSVP), melyek mai szeizmológiai ismereteink alapján nagyobb vaskoncentrációval bírnak, ezért s?r?ségük meghaladja a felettük lév? magnézium-szilikát összetétel? köpenyét. Míg a termikus eredet? s?r?ségkülönbség az áramlást hajtja, addig a kémiai/összetételbeli s?r?ségkülönbség fékezi azt. E két er? együttesen szabályozza a mélyköpenyben kialakuló termokémiai áramlási rendszert. A probléma egyik kezelési módja a kontinuitási, a Navier-Stokes-, a h?transzport és a tömegtranszport csatolt parciális differenciálegyenletek numerikus megoldása.
A tömegtranszport egyenletben a s?r? anyag koncentrációjának megváltozásáért csupán az advekciós tag felel?s, hiszen a diffúzió a nagyviszkozitású köpenyben elhanyagolható. Ez azonban - mesterséges numerikus diffúzió nélkül - a legtöbb esetben fizikailag nem elfogadható eredményre vezet (pl.: negatív koncentráció). A szakdolgozó célja, hogy a tömegtranszport egyenlet megoldása helyett a particle tracing numerikus eljárást használja a s?r? anyag modellezésére, mellyel kiküszöbölhet? a fentebb vázolt numerikus probléma.
Szükséges előismeretek: COMSOL Multiphysics véges elemes numerikus modellez? szoftver, geofizikai folyadékdinamika el?ismeret
Egyetemi konzulens: Galsa Attila
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter