Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Pollner Péter
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoport
Telefonszám: 3722768
Honlap: http://hal.elte.hu/~pollner

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Hierarchikus szervez?dés modellezése
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A téma rövid leírása: Számos nagy adatbázisba gy?lnek adatok a számítástechnika fejl?désének köszönhet?en. Ezeket az adatbázisokat jól kereshet?vé és átláthatóvtá tenni igen jelent?s emberi munkát igényl? feladat, ezért hasznos lenne olyan eljárások kidolgozása, amelyek automatikusan képesek az adatokban rejl? ierarchikus szerkezet automatikus felderítésére. A jelölt feladata egy nemrégiben kidolgozott eljárás tesztelése, továbbfejlesztése, különböz? valós vagy mesterségesen generált adatrendszereken mérhet? jellemz?k szerinti optimalizálása.
Szükséges előismeretek: programozási alapismeretek, valószín?ségszámítás
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter