Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Balázs László
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet Geofizikai és ?rtudományi Tanszék
Telefonszám: 06-20-3165240
Honlap: http://pangea.elte.hu/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Indukciós szondák szimulációs vizsgálata
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Egyéb területek
A téma rövid leírása: A nyersanyagkutatáshoz kapcsolódó mélyfúrási geofizika fontos eszközei az indukciós szondák, melyek 10-20 kHz-es tartományban generált harmonikus elektromos tér segítségével határozzák meg a szonda környezetében a k?zetek fajlagos ellenállás eloszlását. A méréssel feltárt fajlagos ellenállás viszonyok segítségével becsülhet? pl. a k?zetek szénhidrogéntartalma. A kutatás igényeinek megfelel?en e szondatípus sokféle változatát fejlesztették ki, melyek különböznek az adó és vev?tekercs rendszer felépítésében és a jelfeldolgozás módjában. A tervezés fontos szempontja a szonda terének megfelel? fókuszáltsága és a kell? kutatási mélység elérése.
A jelöltnek meg kell ismerkednie a szonda m?ködési elvével és a mérés különböz? közelítésekben megvalósítható szimulációs módszereivel. Ez utóbbi a Helmholtz-egyenlet megoldásait jelenti különböz? adó vev? elrendezéseknél általában hengerszimmetrikus közegekre. A megoldások (analitikus és numerikus) segítségével el?állíthatók és vizsgálhatók a szondák m?ködését jellemz? fontosabb karakterisztikák.
Szükséges előismeretek: Geofizika, elektrodinamika, programozás
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter