Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Raffai Péter
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE Fizikai Intézet 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Telefonszám: 06-1-372-2751
Honlap: http://praffai.web.elte.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Módszer gömbhalmaz-modellek tesztelésére elnyúlt pályájú feketelyuk-kett?sök gravitációshullám-jeleinek jöv?beli észleléseivel
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Asztrofizika, kozmológia
A téma rövid leírása: A gömbhalmazok olyan gömbszimmetrikus képz?dmények, melyek több százezer csillagot tartalmaznak. E rendszerek modellezése analitikusan és numerikusan egyaránt nehezen kezelhet? probléma, ennek következtében több, egymással verseng? fenomenológiai modell is létezik gömbhalmazok leírására. Szükség van emiatt egy olyan módszer kidolgozására, amellyel ezeket a modelleket tesztelni lehet, és kiválasztani közülük a valósághoz legközelebbit.

Elméleti modellek alapján elnyúlt pályájú feketelyuk-kett?sök s?r? csillagrendszerekben - köztük gömbhalmazokban - keletkeznek. A kett?sök formálódási gyakorisága, valamint azok paramétereinek eloszlásai nagyban függnek a környezet tulajdonságaitól. Ezek a paraméter-eloszlások a kett?sök jöv?beli gravitációshullám-észleléseivel mintavételezhet?kké válnak, ami lehet?séget adhat a gömbhalmaz-modellek tesztelésére is. Célunk, hogy egy olyan módszert dolgozzunk ki, amellyel az elnyúlt pályájú feketelyuk-kett?sök gravitációshullám-jeleinek várható észleléseivel a kett?sök formálódási környezeteinek modelljeit tesztelhetjük.
Szükséges előismeretek: A projekt elvégzéséhez elengedhetetlen az angol nyelvtudás, továbbá szükséges a MATLAB programozói környezet legalább alapszint? ismerete.
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter