Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Stéger József
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE, Fizika Intézet
Telefonszám: /6570
Honlap: http://complex.elte.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Fallabda játékosok mozgásmintázatának vizsgálata és modellezése
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A téma rövid leírása: Számos sportágban megfigyelhet? a törekvés, hogy minél több objektív mértéket definiáljanak, amely alapján a játékos kvalitása és/vagy a játék min?sége számszer?síthet?. Ezeknek a mértékeknek a célja nem feltétlenül a jól bevált pontozás megkérd?jelezése, sokkal inkább a versenyeken való lehet? legjobb szereplés el?segítése. Megfelel? mértékek felállításával az edzésprogram során a játékos és az edz? közösen alakíthatja a stratégiát a teljesítményfejl?dés adott mérték szerinti figyelembe vételével.

Az itt kit?zött feladatban felhasználandó nyers adatok videófájlok. Fallabda játékosok mozgását rögzítettük a pálya felett elhelyezett kamerával. Feladat a kamera kalibrációja, majd egy olyan képfeldolgozó algoritmus megírása, amellyel a játékosok mozgásának trajektóriája lekövethet?. A videókból kinyert megfelel? számú mozgásmintára építve els?dleges cél megkísérelni feltárni a rejtett kapcsolatot a mintázatok és a játék kvalitása között. Továbbá ezen adatok segítségével cél egy a rendszert leíró egyszer? fizikai modell megalkotása. Majd a modell segítségével a játékosok mozgását szimuláljuk, és a generált és a valós pályák összehasonlításával megállapítjuk a modell mely paraméterei felel?sek a játék jóságának leírásáért.
Szükséges előismeretek: programozás, jelfeldolgozás, statisztika
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter