Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Bencze Attila
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, 1121, Budapest, XII. Konkoly Thege Miklós út 29-33.
Telefonszám: (36 1) 3922541
Honlap: http://https://wigner.mta.hu/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Kvázi kétdimenziós elektrolit turbulens áramlása periodikus mágneses térben
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A téma rövid leírása: A fúziós plazmafizikai berendezésekben, az esetek többségében a plazma-turbulencia kísérleti vizsgálata rendkívüli nehézségekbe ütközik a diag-
nosztikák bonyolultsága és korlátozott térbeli felbontása okán. Ezért érdekes
lehet egy olyan egyszer? modellkísérlet megvalósítása, amely meg?rzi a toka-
makokban kialakuló turbulens áramlások nemlineáris dinamikájának néhány
lényeges vonását: pl. kvázi kétdimenziós áramlás er?s mágneses tér jelenlé-
tében, ugyanakkor viszonylag egyszer?en, kevés eszközzel megvalósítható.
A jelölt feladata lenne egy ilyen kísérleti eszköz (kétdimenziós elektrolit áramlása er?s mágneses térben) felépítése és kísérletek végzése a Wigner FK Plazmafizikai Osztályán, illetve a mért kísérleti eredmények interpretálása.
Szükséges előismeretek: klasszikus fizikában való jártasság, jó programozói véna, középfokú angol nyelvi ismeretek
Egyetemi konzulens: Dr. Rácz Zoltán
Tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter