Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: László András
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Wigner FK RMI, 1121 Budapest, Konkoly-Thege M. u. 29-33.
Telefonszám: +36209231800
Honlap: http://www.rmki.kfki.hu/~laszloa

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: GEM fólák lavinaindítási hatásfokának kísérleti meghatározása
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Részecskefizika
A téma rövid leírása: Gáz alapú töltöttrészecske-detektorokban az ionizációban keletkez? elektronok sokszorozása szükséges. Ezt hagyományosan sokszálas proporcionális kamrákkal valósítják meg. Manapság emellett egy új alternatíva, a GEM (gáz-elektron sokszorozó) jelent meg. Ennél az elrendezésnél az ionizációs lavina beindításához szükséges nagy elektromos teret nem a vékony szál-elektródákkal valósítják meg, hanem vékony kondenzátor-szer? fóliákba marrt lyukakban alakul ki az er?s elektromos tér.
A GEM-lavinák a sokszálas proporcionális kamrákban megjelen? sokszorozási lavináktól jelent?sen eltérnek, mivel sokkal kisebb generációszámú lavinák férnek csak el geometriailag egy GEM lyukban. Az "A.László et al: JINST 16 (2016) p10017" publikációban bemutattunk egy módszert, amely GEM fóliák lavináinak sokszorozási eloszlását képes meghatározni. A vázolt módszer azonban egyetlen, a sokszorozásra jellemz? paramétert nem képes megmérni: a lavinaindítás hatásfokát. Ezen paraméter becslésére egy új kísérleti elrendezés szükséges, mely lágy gamma sugarak konverziójából ered? elektronok válaszának szélességéb?l enged következtetni a lavinaindítási hatásfokra.
Szükséges előismeretek: Részecskefizika alapjai, laboratóriumi munka alapjai, programozás alapjai
Egyetemi konzulens: Dr. Veres Gábor
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter