Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Frey Sándor
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet
Telefonszám: (1) 3919320
Honlap: http://https://konkoly.hu/staff/frey/index.html

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Látszólagos szuperfénysebesség? mozgás aktív galaxismagokban
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Asztrofizika, kozmológia
A téma rövid leírása: Nagy felbontást nyújtó rádióinterferométeres (VLBI) mérésekkel az 1970-es évek eleje óta egyre több, látszólag a fénysebesség többszörösével mozgó komponenst fedeztek fel rádiósugárzó aktív galaxismagok (kvazárok) plazmanyalábjaiban. Ezekben az objektumokban szupernagy tömeg? fekete lyuk található, amely anyagot fog be a környezetéb?l. A plazmakilövellésekben relativisztikus sebességre felgyorsított töltött részecskék szinkrotronsugárzása figyelhet? meg a rádiótartományban. Mi a látszólagos szuperfénysebesség? mozgásnak a speciális relativitáselmélettel is összeegyeztethet? magyarázata? Mit tudhatunk meg a jelenség vizsgálatával a plazmanyalábok geometriai és fizikai paramétereir?l? Függ-e a látszólagos szuperfénysebesség? mozgás mértéke a megfigyelési frekvenciától? Kozmológiai modelljeink alapján hogyan változik a komponensek megfigyelt látszó mozgása a vöröseltolódással? A hallgató a diplomamunka keretében, a szakirodalom alapján foglalja össze a jelenségr?l rendelkezésre álló ismereteket, és válasszon ki egy kapcsolódó témát, amit - mérési adatokat használva - részletesebben is elemez.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens: Tóth L. Viktor
Tanszék: Csillagászati Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter