Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Horváth Gábor
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: ELTE Biológiai Fizika Tanszék
Telefonszám: +0036 30-64-64-371
Honlap: http://arago.elte.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: A vízfelület Brewster-féle sötét foltjának polarizáció-optikai és számítógépes vizsgálata
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Környezetfizika
A téma rövid leírása: Mikor napkelte vagy napnyugta körül a Nap a horizont közelében tartózkodik, a tiszta égbolt zeniten áthúzódó, félkörös sávjából jöv? fény függ?legesen poláros. E fény a Brewster-szögben nem ver?dik vissza a vízfelszínr?l, miáltal ott egy sötét folt keletkezik, ahonnan nem jön fény csak a víz alól. A vízfelszín ily módon egy sajátos polarizációs sz?r?ként viselkedik. Habár e sötét folt gyakran látható, az emberek nincsenek tudatában, hogy mit is látnak pontosan és miért. A Brewster-féle sötét folt kialakulásának és jellemz?inek kísérleti vizsgálatát a 180o látószög? képalkotó polarimetria azáltal teszi manapság lehet?vé, hogy mérhet?vé vált a teljes égbolt polarizációs mintázata, ami bemen? adatként szolgál a számítógépes modellezéshez. E kutatás célja a vízfelület Brewster-féle sötét foltjának környezetoptikai vizsgálata kísérleti és számítógépes módszerrel.

(1) A diplomandusz els? feladata 180o látószög? képalkotó polarimetriával mérni az égbolt polarizációs mintázatát különféle meteorológiai körülmények között (tiszta, felh?s, ködös ég). (2) Második feladat a Brewster-féle sötét folt kialakulásának számítógépes modellezése, különös tekintettel a folt alakjának és méretének a Nap horizont fölötti szögmagasságának és a meteorológiai viszonyok függvényében. Stokes-Mueller-formalizmussal számítandók a vízfelületr?l tükröz?d? égboltfény polarizációs sajátságai. (3) Harmadik feladat az égboltnak a spektrum vörös, zöld és kék tartományában mért és a vízfelszín ugyanezen színtartományokban számított intenzitásmintázatainak fölhasználásával azon látvány számítógépes vizualizálása, amit az ember láthat, mikor napkeltekor vagy napnyugtakor észak vagy dél felé nézve szemléli a víz fölötti eget és annak Brewster-foltos tükörképét. (4) Negyedik feladat a Brewster-féle sötét folt polársz?r?t nem használó kamerával való fényképezése vízfelületeken alacsony napállások mellett.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter