Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Kunné Sohler Dorottya
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Atommagkutató Intézet, 4026. Debrecen, Bem tér 18/c
Telefonszám: +36 52 509243
Honlap: http://atomki.hu/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Erösen neutron-többletes atommagok szerkezetének vizsgálata radioaktív nyalábokkal
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Mag- és nehézionfizika
A téma rövid leírása: Az atommagok szerkezetéröl alkotott jelenlegi tudásunk javát a béta-stabilitási völgyben és a környékén végzett kísérletekböl szereztük meg. Közelítve a nukleon-elhullatási vonalakhoz az atommagokban a proton-neutron arány jelentösen eltolódik a stabil izotópokban megszokotthoz képest és ennek következtében számos új jelenség bukkan fel: megváltoznak a nemesgázokhoz hasonlóan különösen stabil szerkezettel és gömbölyü alakkal rendelkezö atommagokra jellemzö mágikus számok; az ismert proton/neutron-héjzáródások eltünnek és újak jönnek létre; a gyengén kötött neutronok glóriát hoznak létre a magtörzs körül. Az utóbbi évtizedben a radioaktív ionnyalábok megteremtették a lehetöséget ezen jelenségek kísérleti vizsgálatára. A kutatómunka célja a neutron-többletes, egzotikus atommagok szerkezetének minél jobb megismerése Európa, az USA és Japán vezetö laboratóriumaiban végzett kísérletekkel. A hallgató feladata elsösorban a kísérletekben gyüjtött adatok számítógépes kiértékelése lesz, de lehetöség nyílik a külföldön végzendö kísérletekben való részvételre is.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens: Dr. Horváth Ákos
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter