Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Nemes-Incze Péter
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Energiatudományi Kutatóközpont, M?szaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet
Telefonszám: 06303633550
Honlap: http://www.energia.mta.hu/~nemes/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Pásztázó alagútmikroszkópos vizsgálatok 2D elektronrendszereken
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Kétdimenziós kristályok egy elemi cella, vagy akár egyetlen atom vastagságú rétegekre vékonyíthatók, az ún. ragszalagos módszerrel . A lehetséges ilyen réteges anyagok közé tartozik a grafén, átmeneti fém kalkogenidek (pl. MoS2), stb., megtalálhatóak köztük fémek, félfémek, szupravezet?k, topologikus szigetel?k, félvezet?k, stb. Az atomi vastagságra való szétválasztásuk után, ezek az anyagok Legóval való építkezéshez hasonlóan újra egymásra helyezhet?k. Ezáltal az épít?kövek megfelel? kiválasztásával és el?re megtervezett sorrendjével, a létrehozott mesterséges kristályok fizikai tulajdonságait személyre szabhatjuk.
A munka során a diák elsajátítja a fent említett mintapreparálási eljárás részleteit, valamint az el?állított mintákban kialakított kétdimenziós elektron rendszereket pásztázó alagútmikroszkóp, atomer?mikroszkóp, valamint igény esetén Raman spektroszkópia segítségével vizsgálja.
A munka együttm?ködésben zajlik külföldi és budapesti (BME, Wigner, ELTE) partnerekkel.
Az MSc munka során lehet?ség van a legmodernebb kísérleti infrastruktúra használatával világszínvonalú kutatási munkába való bekapcsolódásba.
Szükséges előismeretek: A jelölttel szembeni elvárások: alapvet? szilárdtestfizikai és kvantummechanikai ismeretek, motivált és kíváncsi hozzáállás.
Egyetemi konzulens:
Tanszék:

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter