Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Nemes-Incze Péter
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Energiatudományi Kutatóközpont, M?szaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet
Telefonszám: 06303633550
Honlap: http://www.energia.mta.hu/~nemes/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: 2D anyagok heterostruktúráinak el?állítása argon atmoszférában
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Kétdimenziós kristályok egy elemi cella, vagy akár egyetlen atom vastagságú rétegekre vékonyíthatók, az ún. ragszalagos módszerrel . A lehetséges ilyen réteges anyagok közé tartozik a grafén, átmeneti fém kalkogenidek (pl. MoS2), stb., megtalálhatóak köztük fémek, félfémek, szupravezet?k, topologikus szigetel?k, félvezet?k, stb. Az atomi vastagságra való szétválasztásuk után, ezek az anyagok Legóval való építkezéshez hasonlóan újra egymásra helyezhet?k. Ezáltal az épít?kövek megfelel? kiválasztásával és el?re megtervezett sorrendjével, a létrehozott mesterséges kristályok fizikai tulajdonságait személyre szabhatjuk.
Az ilyen mesterséges kristályok kialakítása során, sajnos jelent?s akadályt jelent az adott anyagok érzékenysége a leveg?beli oxigén és víz jelenlétére. Emiatt szükségessé válik a heterostruktúrák kialakítása során a munkát argon, illetve nitrogén atmoszférában végezni. A jelölt diák bekapcsolódik az inert atmoszféra alatti mintapreparálás tesztelésébe, elsajátítja a heterostruktúrák készítésének részleteit, valamint az el?állított mintákon atomer? mikroszkópos vizsgálatokat végez.
A munka együttm?ködésben zajlik külföldi és budapesti (BME, Wigner, ELTE) partnerekkel.
Az MSc munka során lehet?ség van a legmodernebb kísérleti infrastruktúra használatával világszínvonalú kutatási munkába való bekapcsolódásba.
Szükséges előismeretek: A jelölttel szembeni elvárások: alapvet? szilárdtestfizikai és kvantummechanikai ismeretek, motivált és kíváncsi hozzáállás.
Egyetemi konzulens:
Tanszék:

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter