Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Csabai István
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE, Fizika Intézet 1117 Budapest Pázmány P. stny 1A
Telefonszám: 36-1-372-2826
Honlap: http://complex.elte.hu/~csabai

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Komplex epigenetikai és mutációs mintázatok vizsgálata
A munka jellege: egyéb
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: Fejl?dése során a tudomány, érthet? módon, az egyszer? dolgok megértése fel?l az egyre komplexebb jelenségek feltárása felé halad. A fejl?dést részben az teszi lehet?vé, hogy az egyszer?bb jelenségekre vonatkozó tudásunk egyre biztosabb, részben pedig az, hogy az eddigi eredményekre épül? technológia olyan vizsgálatokat és elemzéseket tesz elérhet?vé, amelyek nélkül bonyolultabb törvényszer?ségek megértése lehetetlen lenne. Napjaink egyik tudományos húzóágazata a molekuláris genetika. Az új generációs szekvenáló berendezések hatalmas mennyiség? információt szolgáltatnak a különböz? szervezetek különböz? (pl. egészséges, beteg) állapotban lév? különböz? szöveteir?l, és emellett számos további adat (génexpresszió, epigenetikai mintázatok, stb.) is rendelkezésre áll.

Pusztán az adatok hatalmas mennyisége, és a feltárandó rendszer komplexitása új módszertan használatát igényli, mely során ötvözni kell több tudományterület, így például a molekuláris biológia, az informatika és a komplex rendszerek tudományának eredményeit.

Biológiai és genetikai kutatásokból ismeretes, hogy eml?sökben az epigenetikai mechanizmusok alapvet? fontosságúak a normális fejl?dés és a szövetspecifikus genexpressziós mintázat fenntartásában. Ezek közül minden bizonnyal a leginkább kutatott folyamat a DNS-metiláció. Az epigenetikai folyamotok felbomlása megváltozott génm?ködéshez és malignus folyamat kialakulásához vezethet. A ma elfogadott kép szerint a rák kialakulása és progressziója genetikai változások mellett epigenetikai abnormalitásokat is magába foglal. Az említett összefüggések vizsgálata ezen komplex folyamat mélyebb mertéséhez vezethet.

A diplomamunka célja, hogy ezen a multidiszciplináris területen olyan kutatást folytasson a jelentkez?, mely a komplex rendszerek elemzési és modellezési technikáját, valamint a más területeken már sikeresen alkalmazott hatékony adatfeldolgozási módszertant ötvözi a szoros együttm?ködésben dolgozó orvos és biológus kollégák szaktudásával, illetve, hogy ezáltal közelebb jussunk a genom, mint komplex rendszer megértéséhez.
Szükséges előismeretek: Adatelemzési alapismeretek, multidiszciplináris nyitottság
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter