Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

TDK téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Márk Géza István
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet
Telefonszám: 392-2526
Honlap: http://www.mfa.kfki.hu/~mark/

 

A TDK téma:
Évfolyam: 1. évfolyam
Címe: Lepkeszárny alak optikai meghatározása
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: A lepkék szárnyain a látható szín árnyalata és/vagy intenzitása -
sôt, akár a visszavert fény polarizációja is - függhet a megvilágítás, illetve a megfigyelés irányától. A lepkeszárny nem teljesen sík felület, hanem bonyolult térbeli alakja van. A TDK munka célja a szárny alakjának rekonstruálása szögfüggő digitális fényképek segítségével, néhány, jellegzetes lepkefaj esetén. Irodalom: Márk Géza István et al: A biológiai eredetű fotonikus kristályok csodái, Fizikai Szemle 2007/4. www.nanotechnology.hu
Szükséges előismeretek: geometriai optika számítógépes képfeldolgozás alapjai
Egyetemi konzulens: Dr. Kürti Jenő
Tanszék:

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter