Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Dr. Fröhlich Georgina
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Központ 1122. Budapest, Ráth György u. 7-9.
Telefonszám: +36 1 224 8600 - 3379
Honlap: http://chopin.web.elte.hu/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Metszetképalkotó eljárásokon alapuló konformális üregi és szövetközi besugárzások dozimetriai vizsgálata
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Részecskefizika
A téma rövid leírása: Az elmúlt évtizedben a metszetképalkotó eljárásokon (CT, MRI, UH, PET és ezek különböz? fúziói) alapuló sugárterápiás besugárzástervezés - a betegr?l nyert teljes háromdimenziós anatómiai információ révén - pontosabb céltérfogat-meghatározást és a védend? szervek egyértelm?bb kijelölését tette lehet?vé. Így ún. konformális besugárzások valósulhatnak meg, amelynek során a céltérfogat megfelel? dózissal történ? besugárzása a környez? ép szövetek és szervek minimális dózisterhelése mellett történik. Ugyanakkor fontos szempont a dóziseloszlás homogenitása is, mert a nagy dózissal besugárzott térfogatokban kés?i mellékhatások alakulhatnak ki. A besugárzási tervek kvantitatív értékelése és összehasonlítása dózis és térfogati paraméterekkel történik, és az optimális terv elkészítése a legmegfelel?bb paraméterek elérésével lehetséges. A kutatási téma els?sorban brachyterápiás (izotóppal végzett bels? sugárterápia) besugárzási tervek dozimetriájára irányul. A vizsgálatok során az elérend? cél, hogy különböz? daganat lokalizációknál eltér? dózisoptimalizálási módszereket alkalmazva meghatározzuk az ideális dózis-térfogati paramétereket. Emellett vizsgáljuk azt is, hogy milyen esetekben el?nyösebb a brachyterápiás kezelés a küls? sugárterápiával szemben. Az optimális dóziseloszlások klinikai megvalósítása várhatóan javítani fogja a lokális daganat kontrollt, illetve csökkenti a kés?i mellékhatások kialakulásának a kockázatát.
Szükséges előismeretek: Alapvet? atom- és magfizika.
Egyetemi konzulens: Csanád Máté
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter