Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Oroszlány László
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék, Fizikai Intézet Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Telefonszám: +36-(1)-372-2500 ext.: 6574
Honlap: http://oroszl.web.elte.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Töltéshordozó élettartam mérés alkalmazása a napelemgyártás korai szakaszában
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: A töltéshordozó élettartam mérése a szilícium napelem gyártás minden szakaszában egy általánosan
alkalmazott min?sítési eljárás. A legelterjedtebb módszer a vezet?képesség megvilágítás hatására
történ? megváltozását mikrohullámú antennával érzékel? ú.n. ?-PCD (Microwave PhotoConductance
Decay) eljárás. Különböz? vastagságú - de egyez? min?ség? - mintákon a mérés eltér? eredményt
ad. A mérés egy fontos alkalmazása a multikristályos Si tömbök felszeletelés el?tti min?sítése. A
tapasztalat és a szimulációk azt mutatják, hogy tömbi mintákon a mért görbe alakja er?sen függ a
mér?készülék paramétereit?l, különösen a gerjeszt? lézer hullámhosszától. A feladat célja a mérés
alkalmazhatóságának a vizsgálata különböz? fényforások használatával. A mérések alapján - egy
iparilag is használható - optimális fényforrás megtalálása, valamint a mérési eredmények
szimulációkkal való összevetése. A mérések elvégzését és szakmai segítséget a Semilab Zrt. biztosítja.
Szükséges előismeretek: kísérleti készség, méréste technikai ismeretek lézerfizikai alapismeretek
Egyetemi konzulens: Korsós Ferenc
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter