Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Bencze Attila
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, 1121, Budapest, XII. Konkoly Thege Miklós út 29-33.
Telefonszám: (36 1) 3922541
Honlap: http://https://wigner.mta.hu/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: ELM prekurzorok vizsgálata fúziós plazmákban
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Plazmafizika
A téma rövid leírása: A jó összetartású (H-mode) plazmákban jellemz? az ún. plazmaszéli (ELM) instabilitások jelenléte. Ezen tranziens események megértése fontos a jöv?beni fúziós reaktorok szempontjából. Gyakran el?fordul, hogy ezen ELM-ek el?tt prekurzor oszcillációk lépnek fel. A jelölt feladata különböz? tokamakokban (EAST, COMPASS) mért prekurzor oszcillációk jellemzése Li nyalábemissziós spektroszkópiai jelekben.
Szükséges előismeretek: Klasszikus fizika, plazmafizika alapjai.
Egyetemi konzulens: Dr. Rácz Zoltán
Tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter