Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Bérczi Szaniszló
Tudományos fokozat: CSc
Intézet: Anyagfizikai Tanszék 1117 Budapest Pázmány P. s. 1/a.
Telefonszám: 372-2986
Honlap: http://planetologia.elte.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Négy égitest összehasonlító elemzése: Föld, Mars, Hold, és a Vesta kisbolygó. Alcím: Jelenségcsoportok, melyek jól jellemzik azt, hogy a bolygótestek tömegük függvényében változó mértékben formálódtak történetük során
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Asztrofizika, kozmológia
A téma rövid leírása: A munka során az égitestek, mint összetett rendszerek szerepelnek, melyeknek légköre, felszíne, felszíni folyamatai, kőzetei és belső folyamatai mind hordoznak olyan jegyeket, melyek a szomszédos méretű égitesten már másként jelennek meg. A négy égitest főbb övezeteit hasonlítjuk össze. A munkának sok értékes környezettudományi kapcsolódása is van.
Szükséges előismeretek: Planetológia, bolygótestek légköre, bolygótestek felszíne, meteoritek, holdkőzetek és marsi meteoritek, valamint főbb földi kőzetek ismerete, átalakulási folyamatai, kőzettani alapismeretek.
Egyetemi konzulens: Bérczi Szaniszló, Illés Erzsébet, Hargitai Henrik, Kereszturi Ákos, Sik András, Weidinger Tamás
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter