Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Dr. Süli Áron
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet, 1117 Budapest, XI. Pázmány Péter sétány 1/A.
Telefonszám: (06-1) 372-2946
Honlap: http://astro.elte.hu/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: A Hohmann transzfer elmélete és alkalmazása
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Asztrofizika, kozmológia
A téma rövid leírása: A Hohmann transzfer pálya energia-felhasználás szempontjából két, azonos síkban lév?, kör alakú keringési pálya közötti leghatékonyabb (id?tartam szempontjából azonban a leghosszabb) átmeneti pálya. A m?velet során kétszer kell az ?rhajó sebességét módosítani: (i) a kisebb sugarú körpálya elhagyásakor, amikor az ?rhajó a körpályáról az ellptikus Hohmann transzfer-pályára tér át, (ii) az ellipszis aféliumánál, hogy az ?rhajó az elliptikus transzfer pályáról a nagyobbik kör alakú pályára térjen át.

A jelentkez? áttekintést ad a pályamódosító m?veletekr?l és azok gyakorlati megvalósításáról. Egy konkrét példán keresztül bemutatja az elmélet alkalmazását. Lehet?ség szerint a jelenkez? készít egy saját ?rutazási tervet valamelyik közeli égitestre, pl. a Holdra vagy a Marsra.

A munka során a hallgató betekintést kap egy konkrét tudományos munka részleteibe, nehézségeibe buktatóiba de a téma jellege folytán sikerélményben is része lesz. Megismerheti az égi mechanika kísérleti módszereit, azaz az N-test szimulátorokat egy komplex rendszerre alkalmazva
Szükséges előismeretek: Égi mechanika Középfokú programozási ismeretek
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Csillagászati Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter