Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Stéger József
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE, Fizika Intézet
Telefonszám: /6570
Honlap: http://complex.elte.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Zajba temetett agyi elektromos jelek vizsgálata szemmozgás-követéssel
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Fizikai méréstechnika, informatika
A téma rövid leírása: Orvoslásban elterjedt az agyi eredet? elektromos jelek analízise különböz? betegségek diagnosztizálása céljából, melyeket többcsatornás nagy id?felbontású drága eszközökkel rögzítenek.
Azonban az emberi test m?ködése egyéb elektromos jeleket is kelt, így például az izmok vezérlése és m?ködése során létrejöv? jel is mérhet?.

A számítógépes játékok piaca, a játékvezérl?k tervezése és gyártása húzó ipari ágazat, így mára egyre olcsóbban érhet?ek el azok az eszközök, amelyek ezen elektromos jeleket mérik, és a mért jelalakok elemzésével vezérl? üzeneteket tudnak generálni.

A szakdolgozat célja körüljárni, hogy a kereskedelemben is kapható EPOC készülék mennyire képes szétválasztani az EEG jeleket a motorikus jelekt?l.
A kísérletek során a szemmozgás hatását próbáljuk meg kimutatni.
Feladat kidolgozni és megépíteni egy szemmozgás-követ? rendszert, amely az eszköz által rögzített elektromos jelformák mellett rögzíti azt is, hogy a kísérleti alany a feladatok elvégzése során milyen szemmozgásokat végez.
Meg kell vizsgálni azt is, hogy az EPOC készülék egy-egy csatornáját preparálva mennyire alkalmas a szemek környéki arcb?rön elektromos jelek mintavételezésére, és így közvetlenül számot adni a szemmozgás mértékér?l.
A gy?jtött adatok korrelációs elemezésével közelít? becslést kell adni arra, hogy a vezérlésre keltett jel milyen mértékben függ a két jelforrástól.
Szükséges előismeretek: programozás, jelfeldolgozás, id?sorok analízise, alapvet? statisztikai el?ismeretek
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter