Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Stéger József
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE, Fizika Intézet
Telefonszám: /6570
Honlap: http://complex.elte.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Mozgásmintázat vizsgálata és szegmentálás gépi tanuló algoritmusok felhasználásával
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A téma rövid leírása: A legtöbb sport természetes velejárója, hogy a résztvev?k mozognak.
Ennek a térbeli mozgásnak a mintázata elárulja, hogy a résztvev? mennyire ügyes, milyen mértékben sikerül az ideális stratégia vonzotta pályát követni.

Az itt kit?zött feladatban fallabda-játékosok mozgását alapul vev? gépi tanítómodelleket kell megvizsgálni.
A pálya elüls? fala, a f?fal fölé elhelyezett kamera biztosítja a nyersadatot.
Két problémát t?zünk ki, melyeket gépi tanuló algoritmusok segítségével tervezünk megoldani.
Mindkét probléma megköveteli a nyersadat videók el?feldolgozását, azaz jelfeldolgozási eszközök segítségével azonosítani kell a mozgó objektumokat, és azok helyzetét kell származtatni.
A játékosok helyzetét leíró koordináták id?sora lesz a vizsgált problémák bemenete.
Az els? feladat megköveteli, hogy az id?sor mellett ismertek azok az id?pontok, amikor egy-egy új labdamenet kezd?dik.
Így olyan gépi tanuló modellt kell felállítani, ami ezen a halmazon megtanítva képes a kés?bbiekben a szervák id?pontjait jelezni.
A második feladat a mozgásmintázat alapján a pontszerz? játékost próbálja megbecsülni, illetve a teljes játék nyertesét megtalálni, ideális esetben el?re jelezni.
Szükséges előismeretek: programozási, képfeldolgozási jártasság, statisztiai elepismeretek
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter