Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Bányai Mihály
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Wigner FK 1121 Budapest, Konkoly-Thege út 29-33.
Telefonszám: +3613922222 2744
Honlap: http://golab.wigner.mta.hu/people/mihaly-banyai/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Látókérgi populációs aktivitás elemzése
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Egyéb területek
A téma rövid leírása: Az idegtudomány egyik alapkérdése, hogy a neurális aktivitás hogyan feleltethet? meg a környezet reprezentációjának. Ennek felderítéséhez meg kell állapítanunk, hogy az idegsejtpopulációk aktivitásának milyen statisztikai jellemz?i szükségesek ahhoz, hogy rekonstruálni tudjuk elektrofiziológiai mérések alapján, hogy a mért aktivitást milyen stimulus válthatta ki. Hogy e dekódolási probléma megoldásának hatékonysága hogyan változik különböz? vizuális stimulustípusok esetén, rávilágít a vizuális kéreg által alkalmazott neurális kód összetételére. A diák éber makákók els?dleges vizuális kérgéb?l elvezetett akciós potenciál-sorozatokat fog elemezni statisztikai és gépi tanulási módszerekkel. A diák feladatai a következ?k lesznek:

1. annak megállapítása, hogy a stimulus identitása milyen hatékonysággal dekódolható az elvezetett idegi aktivitásból
2. annak megállapítása, hogy az idegi aktivitás másodrend? statisztikája mennyiben járul hozzá a dekódolhatósághoz
3. annak megállapítása, hogy a stimulus struktúrája hogyan modulálja a dekódolhatóságot
4. a dekódolhatóság id?beli alakulásának vizsgálata
Szükséges előismeretek: programozás Python nyelven lineáris algebra valószín?ségszámítás alapjai angol nyelv ismerete
Egyetemi konzulens: Vattay Gábor
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter