Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Csanád Máté
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE TTK Fizika Intézet Atomfizikai Tanszék Pázmány Péter sétány 1/A Budapest 1117
Telefonszám: +3614116500/6038
Honlap: http://csanad.web.elte.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Kvantumstatisztika a nagyenergiás fizikában
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Részecskefizika
A téma rövid leírása: A nagyenergiás nehézionfizika az atommagot, a protonokat és neutronokat leíró er?s kölcsönhatás folyamatait és az ?srobbanás utáni néhány mikroszekundum körülményeit vizsgálja. A kísérleti kutatások helyszíne a RHIC és az LHC, ahol (többek között) nagyenergiás nehézionokat ütköztetnek egymással, és az így létrejöv? nagy (egybillió Kelvines) h?mérséklet? és nyomású, robbanásszer?en táguló anyagot figyelik meg.
A diplomamunka célja Bose-Einstein (femtoszkópiai) korrelációk mérése, és ezzel az ütközésekben keletkez? anyag femtométeres skálán történ? feltérképezése, illetve a hadronkeletkezés természetének vizsgálata.
Szükséges előismeretek: Nem szükségesek el?ismeretek, minden elsajátítható a munka során. Azért programozási tapasztalt el?nyt jelent.
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter