Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

A kiíró adatai
Név: Zafeiris Anna
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA-ELTE Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoport, ELTE-TTK Biológiai Fizika Tanszék
Telefonszám: +36702112201
Honlap: http://hal.elte.hu/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Optimális döntéshozatal limitált információ hozzáféréssel
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A téma rövid leírása: A valós életben, azaz valós döntéshozatali helyzetekben, a döntést hozó
csoport tagjai általában a szükséges információnak csak egy kis hányadához
férnek hozzá. Célunk annak tisztázása, hogy hogyan befolyásolja az
optimális, konszenzust igényl? kollektív döntéshozatalt a csoporttagok
információhoz való limitált hozzáférése. Vizsgálataink során optimálisan
m?köd? csoportok jellegzetességeit keressük (kommunikációs hálózat,
egyedjellemz?k eloszlása, stb.) hálózatelméleti módszerek segítségével.
Szükséges előismeretek: Prgramozási alapismeretek (Python)
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter