Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Veszprémi Viktor
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: Wigner Fizikai Kutatóközpont, Részecske- és Magfizikai Intézet, Nagyenergiás Fizikai Osztály, 1121 Budapest, XII. Konkoly Thege Miklós út 29-33.
Telefonszám: +36(1)392-2222 /3486 mellék
Honlap: http://www.grid.kfki.hu/twiki/bin/view/HEP

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Szuperszimmetrikus részecskék keresése a CMS detektorral
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Részecskefizika
A téma rövid leírása: A Standard modell, óriási sikere ellenére, elméleti nehézségekkel küzd, amelyek megoldására a szuperszimmetria (SUSY) elmélete igen kedvez?nek t?nik. Feltételezi, hogy valamennyi ismert fermionnak és bozonnak létezik párja az ellenkez? oldalról. Habár a nagy részecske-fizikai kísérletek komoly er?feszítéseket tettek és tesznek a SUSY-modellek ellen?rzésére, eddig semmiféle kísérleti bizonyítékot nem sikerült találni a létezésükre. Ugyanakkor az elmélet hihetetlenül vonzó; segítségével rendbejönne a Standard Modell, egyesíthet? lenne a négy alapvet? kölcsönhatás, és a Világegyetem sötét anyagára is magyarázat adódna.
A CERN Nagy Hadron-ütköztet?je (LHC) remekül m?ködik: 2017-2018-ban 13 TeV energián ütköztetett protonokat. Két év alatt megduplázta azt a korábbi négy évben gy?jtött adatot, amely már magában elégséges volt a Higgs-bozon felfedezéséhez és lényeges mérési eredmények eléréséhez az új fizika keresésében. A CMS detektorok is remekül m?ködnek. A Wigner FK CMS nyomkövet? detektorait fejleszt? és üzemeltet? csoportja komoly szerepet játszott a legbels? nyomkövet? detektor, a pixel detektor felújításában 2017-ben. Mivel ez a detektor határozza meg a nyomkövetés pontosságát az ütközési pont környezetében, tehát az els?dleges és másodlagos vertexek rekonstrukciójának pontosságát, els?sorban nehéz kvarkok felismerését alkalmazó analízisek elvégzésében vagyunk érdekeltek. A szuperszimmetria felfedezésének az esélye ilyen eseményekben az egyik legvalószín?bb.
Az MSc téma analízis munka szuperszimmetria keresésére irányuló analízis munka elvégzése bottom és top kvarkokat tartalmazó eseményekben.
Szükséges előismeretek: részecskefizikai ismeretek (Standard modell, SUSY ismeret el?ny), magas szint? C++ programozási ismeretek, társalgási szint? angol nyelv ismerete
Egyetemi konzulens: Trócsányi Zoltán
Tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter