Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Stéger József
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE, Fizika Intézet
Telefonszám: /6570
Honlap: http://complex.elte.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Kriptovaluta hálózatok elemzése
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A téma rövid leírása: Az Interneten fellelhet? szolgáltatások közül, napjainkban egyre inkább elterjedt a különböz? kriptovalutákkal történ? üzletelés. A kriptovalutával történ? kereskedelem lényege abban áll, hogy a keresked? felek mellérendelt hálózatba tömörülnek, és az egymás között megosztott kereskedési tudás teljességében bíznak, nem egy küls? entitásban, mint például a hagyományos banki rendszerben.

Ezek a rendszerek számos, a tudományos érdekl?désre is számot tartó, kérdést vetnek fel. A kriptovalután alapuló kereskedelem jó tulajdonsága, hogy az összes tranzakció listája nyilvános és elérhet? (blockchain) ezzel a tranzakciós kapcsolatok id?fejl?dése természetes módon elemezhet?vé válik.

A témakiírás célja, hogy a "Do the rich get richer? An empirical analysis of the Bitcoin transaction network" cikk fonala mentén a Bitcoin hálózat naprakész adatain illetve az Ethereum hálózatában is elvégezzük az elemzéseket.
Szükséges előismeretek: kriptovaluták ismerete, a gráf és a hálózat fogalmának ismerete, statisztikai elemzésekben jártasság, programozási készség
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter