Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Pekker Áron
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: Wigner Fizikai Kutatóközpont
Telefonszám: +36-1-392-2222/2234
Honlap: http://wigner.mta.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Infravörös spektroszkópia CH3NH3PbI3 és CH3NH3PbBr3 napelemalapanyagokon
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: A fotovoltaikus anyagok kutatásában az elmúlt években nagy áttörést értek el a perovszkit alapú hibrid anyagok használatával. Ezek a anyagok a szilicium alapú eszközökkel szemben több el?nyös tulajdonsággal is rendelkeznek. Az el?állításuk folyadékfázisból egyszer? kristáylosítással történhet, illetve optikai tulajdonságaik miatt a napfény spektrumának nagyobb részét tudják hasznosítani. Az eddig elért legmagasabb hatásfok (22%) megközelíti a legjobb szilícium alapú nepelemekét. Fontos kritérium ezekkel az anyagokkal szemben a h? és fény hatása alatti hosszútávú stabilitás. A jelölt feladata kétféle, csak a halogén tartalomban eltér? (I és Br) anyag rezgési spektrumának irodalmazása, infravörös spektroszkópiai mérése illetve a h?mérséklet változtatásával (alacsony és magas h?mérséklet) az anyagok fázisátalakulásainak feltérképezése. Ezek az eredmények alapul szolgálnak majd a kés?bbi, a stabilitás vizsgálatára irányuló munkáinkhoz.

A jelöltel szemben támasztott elvárrások:

- angol nyelv ismererte az irodalmazáshoz
- érdekl?dés kísérleti munka iránt
- spektroszkópiai és anyagtudományi el?képzettség
Szükséges előismeretek: Fizikai mérési módszerek Kondenzált anyagok fizikája
Egyetemi konzulens: Cserti József
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter