Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Dr. Süli Áron
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet, 1117 Budapest, XI. Pázmány Péter sétány 1/A.
Telefonszám: (06-1) 372-2946
Honlap: http://astro.elte.hu/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Égitestek ütközési pályára állítása
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Asztrofizika, kozmológia
A téma rövid leírása: Az égitestek között bekövetkez? ütközését csak numerikus módszerekkel tudjuk tanulmányozni, közvetlen kísérletre vagy megfigyelésre nincsen lehet?ségünk. Ha sikerülne el?idézni egy ilyen gigantikus ütközést és azt ?rszondák útján közvetlen közelr?l megfigyelni akkor számos alapvet? ismeretet gy?jthetnénk össze az égitestek bels? szerkezetér?l, fizikai tulajdonságairól és kémiai összetételér?l. Az ütközés következtében szétrepül? darabok bepillantást engednének az égitestek belsejébe, melyek még a Naprendszer kialakulásának idejéb?l származnak. Ilyen alapvet? ismeretek birtokában sokkal többet tudhatnánk meg a protplanetáris korong összetételér?l.

A jelölt feladat az ilyen jelleg? küldetések (ha vannak) áttekintése és olyan program létrehozása mely képes a síkbeli háromtest-probléma keretein belül integrálni a mozgásegyenleteket és figyelembe venni további két er?t melyeket a felhasználó menet közben tud változtatni a célból, hogy a két égitest összeütközzön.
Szükséges előismeretek: Égi mechanika Középfokú programozási ismeretek
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Csillagászati Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter