Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Czecze Barbara
Tudományos fokozat: nincs
Intézet: ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet
Telefonszám: 06703639398
Honlap: http://geosci.elte.hu/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Szeizmikus események hipocentrumainak helymeghatározása többeseményes algoritmussal a Mátra környezetében
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Egyéb területek
A téma rövid leírása: A szeizmikus események helymeghatározása kiemelt feladata a szeizmológiának. A rutinszer? obszervatóriumi helymeghatározás számos esetben jelent?s hibával terhelt hipocentrum-paramétereket szolgáltat, mely nem teszi lehet?vé a régió szeizmotektonikájának megismerését. A helymeghatározási hiba jelent?sen csökkenthet? a többeseményes helymeghatározó algoritmusokkal, melyet a dolgozat jól bemutat egy Mátra környéki példán. A dolgozat készítése során a jelölt kiméri a regisztrált szeizmikus fázisokat, ezzel el?állítva egy megbízható adatbázist, majd a többeseményes double-difference algoritmust felhasználva meghatározza a hipocentrum-koordinátákat. Az egyes paraméterek változtatását és a próbafuttatások eredményeit dokumentálva vezet el a végs? megoldásokhoz.
Szükséges előismeretek: hullámtan,szeizmikus jelfeldolgozás, angol nyelv, geofizikai inverzió, térinformatikai ismeretek, Linux alapismeretek
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter