Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Csanád Máté
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE TTK Fizika Intézet Atomfizikai Tanszék Pázmány Péter sétány 1/A Budapest 1117
Telefonszám: +3614116500/6038
Honlap: http://csanad.web.elte.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Bose-Einstein-korrelációk a nagyenergiás fizikában
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Mag- és nehézionfizika
A téma rövid leírása: Nagyenergiás ütközésekben az azonos bozonok Bose-Einstein korrelációiból a forrás térid?beli struktúrájára, id?fejl?désére, koherenciájára, illetve az abban jelen lév? hosszú élettartamú rezonanciák arányára is lehet következtetni. A korrelációs függvényeket azonban módosítja a Coulomb-kölcsönhatás. Az erre korrigált adatok pontosabb információt szolgáltatnak az ütközésekben keletkez? kvark-gluon plazmáról. A munka célja a Coulomb-kölcsönhatás vizsgálata a Schrödinger-egyenlet segítségével, nem gömbszimmetrikus forrás esetére, illetve ezzel a kísérleti adatok vizsgálata.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter