Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Dombi Péter
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Telefonszám: 1/3922209
Honlap: http://www.femtolab.hu/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Ultragyors elektronforrások hangolása koherens kontroll-jellegű módszerekkel
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Optika és lézerfizika
A téma rövid leírása: Az attoszekundumos méréstechnika (1 as = 10^-18 s) az elmúlt 5-6 évben alapvető áttörést hozott fény és gázatomok kölcsönhatásának vizsgálata terén. Mindezidáig azonban az attoszekundumos módszereket nem ültették át fény-szilárdtest kölcsönhatások, az ott lejátszódó ultragyors folyamatok vizsgálatára. Ehhez a hosszabb távú törekvéshez kapcsolódva a diplomamunkás feladata, hogy részt vegyen ultrarövid, vivő-burkoló fáziskontrollált lézerimpulzusok által szilárdtestekről kiváltott elektronnyalábok numerikus (és később esetleg kísérleti) vizsgálatában és felmérje annak lehetőségét, hogy a femtokémiában már ismert koherens kontroll módszerével mennyiben lehet a nyaláb spektrális és szögeloszlási tulajdonságait optimalizálni.
Szükséges előismeretek: programozási affinitás, olvasott angol szövegértés
Egyetemi konzulens:
Tanszék:

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter