Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: János Szabadics
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: Magyar Tudományos Akadémia, Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (MTA KOKI) Budapest, Szigony utca 43, H-1083
Telefonszám: 703243053
Honlap: http://szabadicslab.koki.hu/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Az elektrofiziológiai elvezet? apparátus befolyásának meghatározása és kiküszöbölése modellezés és mérések segítségével
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: A kutatás célja, hogy a kis sejtalkotókból végzett elektrofiziológiai elvezetéseinkb?l izoláljuk a biológiai eredet? jeleket. Mindezt úgy tesszük, hogy nem csak az elvezetett idegsejtr?l készítünk részletes számítógépes modellt, hanem ahhoz kapcsolódva az er?sít? áramköreit és az elvezet? pipettát is realisztikusan szimuláljuk. Ennek valószer? m?ködéséhez nem csak a modell megépítésére van szükség, hanem az er?sít? áramkör elemeit és a pipetta komponenseit is izoláltan meg kell mérnünk. Ez a befolyás különösen jelent?s lehet azokban a patch clamp elvezetésekben, ahol a pipetta paraméterei (pl. kapacitás) összemérhet? az elvezetett struktúra biofizikai tulajdonságaival, annak kicsi mérete miatt. Mivel a csoportunk által vizsgált axonok igen aprók a célunk, hogy a megalkotott modell segítségével végs? soron eltávolítható lesz a biológiai er?sít?ink és pipetták által generált befolyás. Így az eddig ismeretlen axonban zajló idegi információ átadási folyamatok is megismerhet?ek lesznek. A diák ezek mellett elmélyül a kutatócsoport által végzett kutatásokban és akár egyéb jelleg? kísérleteket is elsajátíthat, például patch clamp elektrofiziológia és feszültség-érzékény festék imaging nagy sebesség? (40kHz) kamera rendszerekkel.
kutatóhely: MTA KOKI
További információ: http://szabadicslab.koki.hu/
Szükséges előismeretek: Programozási ismeretek és jó kézügyesség el?nyt jelent, de nem feltételek.
Egyetemi konzulens: Szabó Bálint, PhD
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter