Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Ispánovity Péter Dusán
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE Fizikai Intézet, Anyagfizikai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a.
Telefonszám: 06-1-3722812
Honlap: http://ispanovity.web.elte.hu/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Dinamikai korrelációk és deformációs lavinák
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: A kristályos fémek deformációs tulajdonságai jelent?sen megváltoznak amint a mintaméret a mikronos tartományba ér. Ekkora méreteknél a folytonos deformációt lavina-szer? viselkedés váltja fel, azaz az alakváltozás lokalizált hirtelen események sorozataként áll el?. A lavinaszer? viselkedést a kristályrácsban megtalálható diszlokációk kollektív mozgása idézi el?. A jelenség sok szempontból hasonlít a földkéreg földrengések során megvalósuló alakváltozásához: pl. a lavinák mérete skála-független eloszlást követ, és a jelenség leírható egy dinamikai fázisátalakulásként.

A jelenség diszkrét diszlokációk szintjén történ? szimulációs vizsgálata alapján kiderült, hogy a rendszert hosszútávú dinamikai korrelációk és kiterjedt kritikus viselkedés jellemzi. Ez azt jelenti, hogy a rendszer az alkalmazott feszültségt?l függetlenül mindig kritikus pontban van. Magasabb skálájú sztochasztikus kontinuum modellek azonban egy másik univerzalitási osztállyal, az ún. hangolt kritikussággal mutatnak rokonságot.

A jelölt feladata különböz? megfigyelt viselkedés okainak vizsgálata. Ennek érdekében, a sztochasztikus kontinuum modellben hosszútávú korrelációkat fog bevezetni a lokális folyásfeszültségben a diszkrét esetnél megfigyelthez hasonló módon. Vizsgálni fogja az els? lavinához szükséges feszültség és az els? lavina méretének eloszlását a bevezetett korrelációk jellemz?inek függvényében. A numerikus vizsgálatok reményeink szerint választ adnak arra a nyitott kérdésre, hogy a rendszer dinamikai korrelációinak milyen hatásai vannak a kritikus viselkedés jellegére.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter