Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Kamarás Katalin
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA Wigner FK SZFI
Telefonszám: 392 2222/1312
Honlap: http://nanonews.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Alacsonydimenziós szénszerkezetek és perovszkit alapú napelemanyagok közötti kölcsönhatás vizsgálata infravörös és Raman-spektroszkópiával
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: A fotovoltaikus anyagok kutatásában az elmúlt években nagy áttörést értek el a perovszkit alapú hibrid anyagok használatával. A napelemek m?ködésének egyik fontos lépése a keletkezett elektronok és lyukak minél hatékonyabb elvezetése, megakadályozva ezzel a rekombinációjukat. A leginkább elterjedt jó hatékonyságú, de költséges lyukvezet? anyagok kiváltására az egyik lehetséges megoldást az alacsonydimenziós szénszerkezetek (szén-nanocs?, grafén) jelenthetik. A jelölt feladata a szénszerkezetek és a perovszkit közötti kölcsönhatás vizsgálata infravörös és Raman-spektroszkópiával. A vizsgálat célja a két komponens közötti töltésátvitel kimutatása és a töltésátvitel fény hatására történ? változásának vizsgálata.
Szükséges előismeretek: - angol nyelv ismerete az irodalmazáshoz - érdekl?dés kísérleti munka iránt - optikai és anyagtudományi ismeretek
Egyetemi konzulens: Cserti József
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter