Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Kovács Zsolt
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE Fizikai Intézet, Anyagfizikai Tsz.
Telefonszám: 6218
Honlap: http://metal.elte.hu/aft.elte.hu/Munkatarsak/kovacszs/kovacszs_index.html

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Deformációs sávok vizsgálata
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: A különböz? szerkezet? anyagok deformációs viselkedése sok esetben inhomogén viselkedést mutat. Ennek oka a deformációs mechanizmusban kialakuló instabilitások, általában valamilyen lágy módus, megjelenése. Kristályos fémek esetében az instabilitásokért a vonalszer? kristályhibák (diszlokációk) elmozdulása és kölcsönhatása a felel?s. Jellemz?en egykristályokban, a diszlokációk mozgásuk során deformációs sávokat alakítanak ki. Kristályszerkezettel nem rendelkez? anyagokban a deformáció hatására kialakuló er?sen inhomogén feszültségtér szintén deformációs sávok kialakulását eredményezi. E két deformációs mechanizmus ugyan alapjaiban különböz?, mégis számos hasonlóságot mutat. A kutatómunka célja, hogy a deformáció hatására létrejöv? inhomogenitásokat kísérletileg nyomonkövessük és a kialakuló deformációs sáv eloszlást statisztikusan jellemezzük.
A jelentkez? feladata a deformációs sávok eloszlásának vizsgálata atomi er? mikroszkópia módszerével, els?sorban hexagonális szoros illeszkedés? fémek esetén. A vizsgálatokhoz a rendelkezésre álló Zn egykristályokból deformációs mintákat alakítunk ki makroszkopikus és mikrométeres méret skálán és ezeket a mintákat deformáljuk. Az utóbbihoz az ELTE TTK M?szercentrum kétsugaras elektronmikroszkópját, illetve az abban felszerelhet? in-situ deformációs berendezést használjuk. A továbbiakban lehet?ség van kristályszerkezettel nem rendelkez? (fémüveg) mintákon kialakuló deformációs sávok vizsgálatára és a kristályos analógiák alapján a deformáció hatására kialakuló feszültségtér elemzésére.
Szükséges előismeretek: -
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter