Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Stéger József
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE, Fizika Intézet
Telefonszám: /6570
Honlap: http://complex.elte.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Elektromos Impedancia Tomográf vizsgálata és alkalmazási lehet?ségei
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Fizikai méréstechnika, informatika
A téma rövid leírása: Az elekromos impedancia tomográfia egy elektromos jellel való gerjesztésen alapuló, roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Az eljárással elektromos térre adott válasz alapján jellemezhetünk különböz? fizikai rendszereket illetve készíthetünk róluk képet.

A téma magában foglalja laborban meglév? tomográf rendszerének analitikus vizsgálatát az eszköz megismerésén keresztül. A méréstechnikai elvek elsajátítása mellett fontos feladat a képalkotó mechanizmus tanulmányozása meglév? eljárások és algoritmusok segítségével.

A tomográfiás anyagvizsgálati módszerek mára széles körben elterjedtek, ugyanakkor a fejlesztési lehet?ségük jelent?s. A szakdolgozat megírása során, a meglév? alkalmazási példák megismerésén keresztül lehet?ség nyílik javaslatokat kidolgozni a méréstechnikai megoldások fejlesztésére.


Szükséges előismeretek: elektromosságtani alapok, mikrovezérl?k ismerete, programozási ismeretek, számítógépes adatgy?jtés és adatfeldolgozás
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter