Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Horváth Gábor
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: ELTE Biológiai Fizika Tanszék
Telefonszám: +0036 30-64-64-371
Honlap: http://arago.elte.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Vízfelszíni fénytükröz?dések optikai vizsgálata tájképfestményeken
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: Sok tájképen látható tó, tenger vagy folyó vízfelszíne, amiben tükröz?dik a parton lev? táj. Az egyik gyakori hiba, hogy a fest? a vízhorizont fölötti tájat egyszer?en fordítva odafesti a vízfelszínre, mintha a táj egy függ?leges kétdimenziós sík lenne, s nem veszi figyelembe, hogy a távolabbi hegyek a vízhorizont alatt kisebb szögtávolságban látszanak, mint a vízhorizont fölött. A szakdolgozó feladata ilyen hibás festmények keresése és gy?jtése, valamint számszer? elemzése, amihez egy számítógépes programot ír az analitikus képletek felhasználásával. A végcél az, hogy a számítógépes program kirajzolja, miként kellett volna a fest?nek a vízen tükröz?d? tájat optikailag helyesen lefestenie. További feladat sok víztükröz?déses festmény optikai elemzése annak kiderítése céljából, hogy az ilyen jelleg? m?vek hányad része helyes, illetve hibás.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter