Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Dr. Lábár János
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: ELTE TTK, Anyagfizikai Tanszék
Telefonszám: (1) 392-26-92
Honlap: http://www.mfa.kfki.hu/~labar

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Amorf-kristályos fázisátmenet során jelentős fizikai változást produkáló anyagok atomi rendjének kisérleti vizsgálata
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Egyes anyagok, mint pl. a kalkogenid üvegek, fázisátalakulásuk során jelentősen eltérő optikai reflektivitással, illetve elektromos vezetőképességgel rendelkező fázisok között váltanak. A fizikai tulajdonságok e változását nem csak a ma már széles körben alkalmazott, kereskedelmi forgalomban levő, újra-írható DVD-k használják ki, hanem ez az alapja az intenzíven kutatott, alternatív adattárolási lehetőség céljából fejlesztett, nem-illékony memória-családnak, az ú.n. C-RAM-nak ("chalcogenide-RAM") is.
A reverzibilis fázis-átalakulás megbízható, szabályozott előidézése kulcskérdés a fejlesztett eszközök térnyerése, megbízható üzemelése szempontjából. A technológia alapját szolgáló alapkutatás célja az atomi léptékű rend változásának pontos jellemzése, megértése, szabályozása. Az atomi léptékű (közeli) rend (SRO="short range order") jellemzését egyrészt elektron diffrakción (SAED), másrészt elektron energia-veszteségi spektroszkópián (EELS) alapuló módszerekkel végezzük a transzmissziós elektronmikroszkópban (TEM). A diplomamunkás ilyen alapkutatásban vesz majd részt.
A kisérleti munkát, és ehhez kapcsolódó program-fejlesztést végző diplomamunkás feladata lesz
" A kristályos és amor anyagokban szokásos rend, és az ennek jellemzésére szolgáló módszerek megismerése, alkalmazása
" A TEM működésének megismerése és alkalmazása
" A Digital Micrograph programban használt Script nyelv megtanulása. (Ez a Script-nyelv a C-nyelvre hasonlít, kiegészítve képek manipulálására és készülékek (TEM, EELS spektrométer) vezérlésére, a gyártó által megírt rutinokkal, amit a felhasználó programjaiban alkalmazhat).
" Script program írása az EELS karakterisztikus élek távoli (éltől kb. 50-200 eV terjedő) finom-szerkezetének (EXELFS) mérésére, az átlagos jelről történő leválasztására, ebből az SRO származtatására.
" A program alkalmazása (egyúttal hibátlan működésének demonstrálása is) a kalkogenid üvegek alkotóiban (egy-, illetve két-komponensű anyagokban) a rövid-távú rend meghatározására.
Szükséges előismeretek: 1. Jó angol nyelvtudás 2. Előny, ha már van bármely programnyelven programozási gyakorlata
Egyetemi konzulens: Dr. Lábár János, egyetemi docens, ELTE, Anyagfizikai Tanszék (valamint az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet (MFA) Vékonyréteg-fizika Osztályának vezetője)
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter