Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Kovács László
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet, Kristályfizikai Csoport, 1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33
Telefonszám: 3922588
Honlap: http://www.wigner.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Ritkaföldfém ionok spektroszkópiája kvantumoptikai kísérletekhez
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Ritkaföldfém ionok beépítése szervetlen optikai kristályokba nemcsak a szilárdtestlézerek területén, hanem koherens optikai kontroll folyamatokban is kiemelkedö jelentöségü. A jelölt feladata egy konkrét adalékion term-struktúrájának és ezzel összefüggö tulajdonságainak optikai abszorpciós és emissziós spektroszkópiai vizsgálata egy adott mátrixban.
Szükséges előismeretek: szilárdtestfizika, atomfizika, optika, angol nyelv
Egyetemi konzulens: Jánosi Imre
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter