Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Raffai Péter
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE Fizikai Intézet 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Telefonszám: 06-1-372-2751
Honlap: http://praffai.web.elte.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Galaxiskatalógus fejlesztése gravitációshullám-megfigyelésekhez
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Asztrofizika, kozmológia
A téma rövid leírása: Az ELTE LIGO tagcsoportja a LIGO-Virgo detektorhálózat gravitációshullám-észleléseit követ? többcsatornás csillagászati megfigyelések számára fejlesztett egy a program kihívásaihoz optimalizált galaxiskatalógust. A GLADE nevet visel? katalógus jelent?s szerepet játszott a GW170817 neutroncsillag-összeolvadási esemény forráslokalizációs pontosságának javításában, és az esemény elektromágneses megfelel?jének megtalálásában. A csoport a katalógus további alkalmazásaként résztvett a világegyetem tágulási ütemét leíró ún. Hubble-állandó gravitációs hullámokra alapozott meghatározásában.

A szakdolgozati munka során a GLADE galaxiskatalógus elemeinek egy újszer?, a galaxisok sztelláris tömegeit felhasználó súlyozási módszerét dolgozzuk ki. A sztelláris tömegek meghatározásához a GLADE-beli galaxisoknak a WISE katalógussal kiegészített magnitúdóadatait használjuk fel. A sztelláris tömegekb?l megbecsüljük az egyes kett?srendszer-típusok összeolvadási gyakoriságát, a tervek szerint pedig a galaxisok súlyozását adott kett?srendszerek észlelésére e gyakoriságokkal végezzük el. Az új súlyozási módszer hatékonyabbá teheti az észlelt gravitációshullám-események elektromágneses megfelel?inek megtalálását, és pontosíthatja a Hubble-állandó gravitációs hullámok észlelésére alapozott meghatározását.
Szükséges előismeretek: A feladat elvégzéséhez elengedhetetlen a magasszint? angol nyelvtudás, és el?nyt jelent a Python programnyelv legalább elemi szint? ismerete. Általános relativitáselméleti el?képzettség egyáltalán nem szükséges, a gravitációshullám-asztrofizika és a többc
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter