Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Horváth Róbert
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA MFA, Konkoly Thege 29-33
Telefonszám: 0036705490732
Honlap: http://www.mfa.kfki.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Modern biofizikai módszerek fejlesztése él? sejtek kinetikai vizsgálataihoz
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: Az él? sejtek egymáshoz, illetve különböz?
molekuláris felületekhez történ? adhéziója
központi szerepet tölt be mind az egysejt?, mind pedig a többsejt? él?lények
esetében. Az adhéziós folyamatok felületi adhéziós molekulák segítségével szabályozottak, kulcsszerepet játszanak az immunválasz kialakulásában, a rákos sejtek áttétképz? folyamataiban, valamint a bakteriális fert?zések kialakulásában is.

A jelen diplomamunka célja olyan modern felületérzékeny bioszenzorikai módszerek fejlesztése és biológiai alkalmazásai, amelyek nagy átereszt?képességgel,
kiváló laterális és id?beli felbontással akár egyedi él? sejtek törésmutatóváltozásait is képesek érzékelni. A sejtek törésmutató változásainak id?beli lefolyásából következtethetünk a kitapadásuk er?sségére, sejtszignalizációs folyamataik bekapcsolódására.

A sikeres jelölt ötvözi a fenti
elrendezéseket folyadékkezelési eljárásokkal, részt vesz az eszközök
megtervezésében és megépítésében, az alkalmazott sejtadhéziós felületi bevonatok kialakításában és a vonatkozó elméleti munkában. Az MTA EK MFA Nanobioszenzorikai Laboratóriumában alkalma lesz olyan modern eszközök alkalmazására is mint például a számítógépvezérelt mikropipetta és a FluidFM BOT technika. Ezen eszközök felhasználásával összehasonlító adhéziós méréseket végez egyedi él? sejteken és célzottan hatóanyagokat juttat a sejtekbe vagy pedig azok környezetébe. A megfigyelt jelenségek értelmezésére biofizikai modellt állít fel.

Csoport weboldal és irodalom: www.nanobiosensorics.com
Szükséges előismeretek: Biológia és biofizikai alapok. Programozási ismeretek és kísérletez?i képességek. Kiváló angol nyelvtudás.
Egyetemi konzulens: Dr. szabó Bálint
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter