Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Salamon Péter
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Telefonszám: +36304301610
Honlap: http://www.szfki.hu/~salpeter/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Topológiai hibák és felületi orientáció vizsgálata folyadékkristályokban
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Nematikus folyadékkristályokban az anyag lokális szimmetriatengelye, a direktor, térben változhat, deformálódhat. Az anyag határain a direktort megfelel? kezeléssel rögzíteni lehet. A geometriától függ?en, ha a direktor folytonos deformációja a térben nem lehetséges, a folyadékkristályban topológiai hibahelyek alakulnak ki.
A diplomamunka célja annak felderítése, hogy különböz? geometriákban (vékonyréteg, csepp alak), a határfelületi direktor orientációjának függvényében milyen struktúrák figyelhet?k meg. A kísérletek során egy újfajta polimerréteg vizsgálatára nyílik lehet?ség, melynek egyedülálló tulajdonsága, hogy a direktort képes a felületre mer?legesen és azzal párhuzamosan is orientálni. A két állapot különböz? h?mérsékleteken valósul meg, közöttük egy els?rend? átmenet történhet. A kutatómunka további célja annak megértése, hogy az átmeneti h?mérséklet hogyan függ a folyadékkristály tulajdonságaitól. Ennek érdekében különböz? folyadékkristályok alkalmazásával szisztematikus kísérletek szükségesek.
Sikeres diplomamunka esetén az eredmények publikációja várható.
Szükséges előismeretek: Jó kísérleti érzék, angol nyelvtudás
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter