Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Zafeiris Anna
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA-ELTE Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoport, ELTE-TTK Biológiai Fizika Tanszék
Telefonszám: +36702112201
Honlap: http://hal.elte.hu/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Optimális kommunikációs hálózatok különböz? információs technológiákat használó csoportokban
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: A kutatás célja hálózatelméleti és optimalizálási módszerek segítségével meghatározni az olyan csoportszerkezet jelemz?it (kommunikációs hálózat és egyedjellemz?k formájában), amely a csoport-tagok "jól-informáltságát" biztosítja valamilyen küls?, de megfigyelhet?, megismerhet? külvilágot illet?en. A kutatás során a különböz? technológiák használatának optimális eloszlásait keressük különböz? feltételek mellett.
Szükséges előismeretek: Python
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter