Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Ispánovity Péter Dusán
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE Fizikai Intézet, Anyagfizikai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a.
Telefonszám: 06-1-3722812
Honlap: http://ispanovity.web.elte.hu/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Lokális folyásfeszültségek eloszlása diszlokációrendszerekben
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: A kristályos anyagok deformációját lavinaszer? viselkedés jellemzi, mely a mikroszerkezet inhomogenitásának következtében jelentkezik. Ez utóbbi a diszlokációk véletlenszer? elrendez?déséb?l fakad, ugyanis a diszlokációban gazdag területek magasabb folyásfeszültséggel rendelkeznek, míg a ritkább területek puhábbak. Kísérleti megfigyelések alapján a besugárzás hatására a lavinák átlagos mérete és szórása lecsökken, a deformáció homogénebbé válik.

A jelölt feladata ennek a jelenségnek a vizsgálata diszkrét diszlokáció dinamikai szimulációk segítségével. A diplomamunka során megvizsgálja a lokális folyásfeszültségek eloszlását úgy, hogy egy nagyobb rendszert alrendszerekre oszt fel, majd ezen alrendszerek esetén meghatározza azok folyásfeszültségét megfelel? rugalmas határfeltételek el?írásával. Ezt a vizsgálatot tiszta (akadálymentes) és besugárzott (ponthibákkal szennyezett) rendszerekre is elvégzi valamint megvizsgálja a kapott eloszlás függését az alrendszer méretét?l. Várakozásaink szerint a besugárzott esetben definiálható egy korrelációs hossz, mely felett a folyásfeszültségek függetlennek tekinthet?ek, míg a tiszta esetben a korábbi vizsgálatok alapján ilyen hosszskála várhatóan nem figyelhet? meg. Reményeink szerint tehát a javasolt kutatás választ adhat a két esetben megfigyelt különböz? univerzalitási osztály mikroszkopikus eredetére.
Szükséges előismeretek: programozás c++ nyelven
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter